Pias trasmattor, virkade mattor och virkade smådjur.